Feb 13 2020

Noord Nederlands Orkest

De Vlieger, Reich, Liszt, Beethoven

Dirigent Anja Bihlmaier
Piano Nelson Goerner
Inleiding Ebo Reitsma

In 2020 wordt het 250e geboortejaar van Beethoven gevierd. Het NNO trekt in dit Beethovenjaar een lijn tussen Beethovens revolutionaire muziek en de hedendaagse realiteit. Na Beethoven zijn er altijd kunstenaars geweest die maatschappelijke kwesties aan de kaak hebben gesteld en die zich daarmee op een breed publiek hebben gericht.

Symfonie no.3 Eroica van Beethoven
Beethoven droeg zijn Derde Symfonie ‘Eroica’ in 1804 op aan Napoleon van wie hij hoge verwachtingen had als redder van de mensheid. Maar toen hij vernam dat zijn held zichzelf tot keizer had gekroond, kraste hij woedend diens naam op het titelblad door. Iemand die zich zo boven anderen verheven voelde, moest volgens Beethoven wel uitgroeien tot een tiran die de mensenrechten met voeten zou treden.

De Derde Symfonie is een werk van grote contrasten. Vreugde volgt op rouw, berusting op felle uitbarstingen. Door in muziek uiting te geven aan zijn persoonlijke, vaak heftige emoties luidde Beethoven een nieuw tijdperk in de klassieke muziek in. Componisten vóór hem hadden zich altijd ‘beschaafd’ ingehouden.

Steve Reich
Net zoals Beethoven laat de in 1936 in New York geboren Steve Reich laat zich vaak inspireren door actuele thema’s, zoals proeven met kernwapens en het conflict tussen Tibet en China. Zijn meest recente werk is Muziek voor ensemble en orkest. Het ging in november 2018 in première in Los Angeles en Reich schreef het in opdracht van zes grote symfonieorkesten. “Minimalism to the max!“, kopte San Francisco Musical Voice. New York Times vond de muziek “stralen als een juweel met veel facetten.” Het NNO tekent voor de Nederlandse première.

Noisia en ZuHause
Voorafgaand aan het concert voeren het kunstenaarscollectief ZuHause en de musici van het NNO samen het project Eliën uit. Voor dit project heeft ZuHause een reis door Europa gemaakt om in contact te komen met Europeanen, die in enkele opzichten anders zijn dan u en ik. Dit levert een bijzonder (muzikaal) verhaal op. Voor de pauze komt Thijs de Vlieger (Noisia) het NNO versterken. Er wordt dan een compositie uitgevoerd die Thijs de Vlieger speciaal voor hemzelf en orkest heeft gecomponeerd. Ook na afloop van het concert speelt Noisia.

 
Further information / Tickets